Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag

Talousarvioesitys 2016

09. Övriga utgifter för statsskuldenPDF-versio

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 23 000 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 000 000 euro jämfört med det belopp på 21 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ändringar i räntenivån.


2009 budget 23 000 000
2008 budget 21 000 000
2007 bokslut 17 075 030