Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
       10. Trafiknätet
       50. Forskning

Talousarvioesitys 2016

63. Köp och utvecklande av kollektivtrafiktjänster (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet dras det av 13 000 euro.

Motiveringen till momentet kompletteras så att anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Motiveringen till momentet kompletteras dessutom så att anslaget även får användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 15 000 euro för de forsknings- och utvecklingsmedel från EU som intäktsförts under moment 12.31.99 för att till motsvarande belopp anvisas för forskningsprojekt som gäller kollektivtrafik och som avdrag 28 000 euro i överföring till moment 32.50.63 som landskapet Kajanalands andel av det anslag för köp av region- och lokaltrafik samt prisskyldigheterna som riksdagen anvisat i budgeten för 2012.

Kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av behovet av att förenhetliga bevillnings- och registreringspraxis i fråga om momentet samt grunderna för användning av anslaget.


2012 II tilläggsb. -13 000
2012 budget 99 275 000
2011 bokslut 98 024 902
2010 bokslut 94 991 993