Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (40.) Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 377 375 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.29 -119
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) 234
Tasomuutos 24 276
Yhteensä 24 391

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 377 375 000
2015 talousarvio 352 984 000
2014 tilinpäätös 402 150 521

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 377 375 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 17 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu verottomina budjetoitujen määrärahojen tarkistuksista vuoden 2016 lisätalousarvioissa sekä eräiden verottomina budjetoitavien määrärahojen laskentaperusteiden tarkistuksista.


2016 III lisätalousarvio 17 500 000
2016 talousarvio 377 375 000
2015 tilinpäätös 380 128 490
2014 tilinpäätös 402 150 521

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 17 500 000 euroa.