Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       70. Opintotuki
       80. Taide ja kulttuuri

Talousarvioesitys 2016

89. Valtion rahoitus julkisoikeudellisten yliopistojen pääomasijoituksiin(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 33 750 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan määrärahan käytön edellytysten osalta siten, että julkisoikeudellisiin yliopistoihin tehtyjen yksityisten rahoittajatahojen pääomasijoitusten yhteismäärä on vähintään 98 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarviossa oleva 211 250 000 euron määräraha perustui yliopistojen itselleen asettamien varainhankinnan tavoitteiden mukaiseen 84 500 000 euron yksityisten pääomasijoitusten määrään. Julkisoikeudellisten yliopistojen 30.6.2011 mennessä toteutunut yksityisten pääomasijoitusten määrä on 98 000 000 euroa. Mikäli kaikki lahjoitukset osoittautuvat valtion vastinrahaan oikeuttavaksi, edellyttää se aiemman 5/2-jakosuhdelinjauksen mukaisesti 245 000 000 euron valtion vastinrahoitusta.


2011 III lisätalousarvio 33 750 000
2011 talousarvio 211 250 000