Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

20. Siirto valtion asuntorahastostaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille siirretään 47 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2014 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2014 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (0,6 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 1,26 %. Näin jälleenrahoituskorko vuodelle 2015 on 0,93 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 3,1 milj. euroa.


2016 talousarvio 47 000 000
2015 talousarvio 66 000 000
2014 tilinpäätös 90 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille siirretään 47 000 000 euroa.