Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
              01. Arvonlisävero
              03. Apteekkimaksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

03. ApteekkimaksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 159 800 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) mukaisia maksuja.

Apteekkimaksusta annetun lain taulukkoa on tarkoitus tarkistaa siten, että tarkistus perustuu toteutuneeseen kokonaisliikevaihdon muutokseen vuodesta 2013 vuoteen 2014. Tarkistettua apteekkimaksutaulukkoa sovelletaan apteekkimaksuun, joka määrätään vuoden 2015 liikevaihdon perusteella.


2016 talousarvio 159 800 000
2015 talousarvio 157 500 000
2014 tilinpäätös 156 601 052

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 162 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Lisäys 2 300 000 euroa talousarvioesityksen 159 800 000 euroon nähden aiheutuu siitä, että hallitus antaa eduskunnalle momentilla 33.30.60 todetun esityksen. Esityksen mukaisesti apteekkimaksutaulukkoa muutetaan väliaikaisesti siten, että apteekkimaksutulo vuonna 2016 on 162 100 000 euroa.


2016 talousarvio 162 100 000
2015 talousarvio 157 500 000
2014 tilinpäätös 156 601 052

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 162 100 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 14 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu apteekkien vuoden 2015 liikevaihtoon perustuvien ennakoitujen apteekkimaksujen tarkentumisesta.


2016 III lisätalousarvio 14 700 000
2016 talousarvio 162 100 000
2015 tilinpäätös 164 417 019
2014 tilinpäätös 156 601 052

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 14 700 000 euroa.