Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2016

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 060 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtio saa korkotuloa VILMA-kustannustenjaosta maksamistaan muiden eläkelaitosten vastuulla olevista eläkemenoista sekä maksamistaan kustannustenjaon ennakoista. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Momentille kirjataan myös mahdollinen valtioneuvoston asetuksessa 784/2010 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu korkotulo.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.


2016 talousarvio 34 060 000
2015 talousarvio 29 200 000
2014 tilinpäätös 25 187 118

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 40 000 euroa talousarvioesityksen 34 060 000 euroon nähden aiheutuu tarkentuneesta arviosta.


2016 talousarvio 34 100 000
2015 talousarvio 29 200 000
2014 tilinpäätös 25 187 118

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 100 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 11 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion pieneneminen johtuu muutoksesta korkojen laskentaperusteessa. Vastaava vähennys on tehty momentille 28.50.95.


2016 III lisätalousarvio -11 100 000
2016 talousarvio 34 100 000
2015 tilinpäätös 32 492 786
2014 tilinpäätös 25 187 118

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 11 100 000 euroa.