Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
         01. Valtionvelan korko
              90. Valtionvelan korko
         09. Muut menot valtionvelasta

Talousarvioesitys 2016

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 536 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Euromääräinen velka oli vuoden 2014 lopussa 95 129 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,73 %. Vuonna 2016 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,1 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 0,7 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

  
Tuotto-obligaatiolainat1
Sarjaobligaatiolainat1 517
Muut obligaatiolainat7
Muut joukkovelkakirjalainat1
Velkasitoumuslainat3
Velkakirjalainat ja muut lainat7
Yhteensä1 536

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Korkomenoarvion tarkentuminen-193 000
Yhteensä-193 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio1 536 000 000
2015 II lisätalousarvio-173 000 000
2015 talousarvio1 729 000 000
2014 tilinpäätös1 696 226 643

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 536 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa.

Selvitysosa: Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Alenemaan on vaikuttanut euroalueen korkotasojen lasku. Vuonna 2016 otettaville lainoille on käytetty korko-oletuksena laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,3 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 0,6 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2016 II lisätalousarvio-56 000 000
2016 talousarvio1 536 000 000
2015 tilinpäätös1 523 591 805
2014 tilinpäätös1 696 226 643

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu pääosin negatiivisen korkotason aiheuttamasta emissiovoitosta viitelainan emission yhteydessä syyskuussa, mitä vastaavat korkosuojauksen menot ovat kasvaneet.

Lisäksi korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, -0,3 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 0,3 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2016 III lisätalousarvio31 000 000
2016 II lisätalousarvio-56 000 000
2016 talousarvio1 536 000 000
2015 tilinpäätös1 523 591 805
2014 tilinpäätös1 696 226 643

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 31 000 000 euroa.