Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Hallinto
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous

Talousarvioesitys 2016

43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit(siirtomääräraha 2 v)

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2009 saa tehdä EU:n komission vuosille 2007—2013 hyväksymän maatalouden ympäristötukijärjestelmän ja tuotantoeläinten hyvinvointitukijärjestelmän mukaisia sitoumuksia ja sopimuksia sekä ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmän tukien myöntämispäätöksiä siten, että niistä aiheutuu vuosina 2010—2018 menoja yhteensä enintään 91 600 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarviossa on annettu valtuus tehdä sitoumuksia siten, että niistä aiheutuu vuosina 2009—2017 menoja yhteensä enintään 30 000 000 euroa. Kevään 2009 tukihaun yhteydessä jätettyjen uusien ympäristötuen sitoumusten ja ympäristötuen erityistukisopimusten sekä tuotantoeläinten hyvinvointia edistävien tukien hakutietojen perusteella myöntämisvaltuus tulee korottaa 91 600 000 euroon ja valtuus muutetaan koskemaan vuosia 2010—2018.

Ennakoitua runsaammasta tukihausta johtuvat lisämenot 15 400 000 euroa voidaan vuonna 2009 rahoittaa edelliseltä vuodelta siirtyvällä määrärahalla.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.

Ympäristötukijärjestelmän ja muiden järjestelmien toteuttamisesta aiheutuvat menot, milj. euroa
  2009 2010 2011 2012 2013— Yhteensä vuodesta 2009 lähtien
             
Vuonna 2009 tehtävät päätökset ja toimenpiteet 21,2 20,5 20,9 20,2 30,0 112,8
    — josta II lisätalousarvio 15,4 15,4 15,4 15,4 20,5 82,1
— ympäristötukijärjestelmä 17,0 17,0 17,0 17,0 27,0 95,0
    — josta II lisätalousarvio 12,9 12,9 12,9 12,9 18,0 69,6
— tuotantoeläinten hyvinvointitukijärjestelmä 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0
    — josta II lisätalousarvio 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5
— ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmä 0,2 0,5 0,9 0,2 - 1,8
— kokonaan kansallisesti rahoitettavat toimenpiteet 1,0 - - - - 1,0
Ennen vuotta 2009 tehdyt päätökset ja toimenpiteet 324,3 324,5 324,0 36,1 5,6 1 014,5
— ympäristötukijärjestelmä 311,7 311,7 311,7 24,0 5,6 964,7
— eläinten hyvinvointia edistävien tukien järjestelmä 12,1 12,1 12,1 12,1 - 48,4
— ei-tuotannollisten investointien tukijärjestelmä 0,5 0,7 0,2 - - 1,4
Vuosia 2000—2006 koskeva järjestelmä 2,0 11,1 4,1 2,0 2,4 21,6
    — josta II lisätalousarvio1) -15,4 - - - - -15,4
Vuosia 1995—1999 koskeva ohjelma 1,4 1,4 1,3 1,3 4,3 9,7
Yhteensä 348,9 357,5 350,3 59,6 42,3 1 158,6

1) Vuonna 2009 vuosien 2000—2006 järjestelmän menoja rahoitetaan lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyvällä erällä 15,400 milj. euroa.


2009 II lisätalousarvio
2009 talousarvio 348 915 000
2008 tilinpäätös 344 647 000
2007 tilinpäätös 268 996 000