Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 VALTIOVARAINMINISTERIÖN EHDOTUS VUODEN 2014 TALOUSARVIOKSI
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
            01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
            02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot
            05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot
            06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
            07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot
            40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
            41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi
            42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
            43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
            (44.) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä
            45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu
            (46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki
            47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset
            48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille
            50. Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen
            (63.) Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen
            80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan
            (81.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille
            82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan
            83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan
            87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
            88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle
            89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
       60. Energiapolitiikka
       70. Kotouttaminen
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

89. Pääomasijoitus alkavien yritysten pääomasijoitustoimintaan (kiinteä määräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen hallinnoiman, alkaviin yrityksiin kohdistuvaa pääomasijoitustoimintaa harjoittavan yhtiön osakepääoman maksamiseen.

Selvitysosa: Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus käynnistää vuoden 2014 alussa pääomasijoitustoiminnan, joka on osa valtioneuvoston vuosien 2014—2017 valtiontalouden kehyspäätöksen sisältämää kasvurahoitusohjelmaa ja valtion pääomasijoitustoiminnan uudelleenjärjestelyä. Ensimmäisenä toimintavuotena tehtävien sijoitusten määräksi arvioidaan 15—20 milj. euroa. Tästä summasta arviolta 5—7 milj. euroa aiheutuu Finnvera Oyj:ltä ostettavista rahastosijoituksista. Tarkoituksena on, että sijoitukset tehdään valtion ja yksityisten sijoittajien yhteisten rahastojen kautta. Perustettavan yhtiön toiminnasta aiheutuviin kuluihin arvioidaan käytettävän enintään 500 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentilta 32.20.83 20 000
Yhteensä20 000

2014 talousarvio20 000 000