Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Anslag
     23. Statsrådet
       02. Statsrådets kansli
            21. Omkostnader

Talousarvioesitys 2016

21. Omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 148 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avsikten är att tillägget på 1 304 000 euro jämfört med det belopp på 17 844 000 euro som föreslås i budgetpropositionen används till de löne- och andra utgifter som föranleds av att planeringen av genomförandet av programstyrningssystemet fortsätter.


2003 budget 19 148 000
2002 budget 17 484 000
2001 bokslut 19 124 313