Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Rikdagen om statsbudgeten för 2009
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
         01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
              01. Skatt på inkomst
              02. Källskatt på ränteinkomster
              03. Skatt på arv och gåva
         04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
         08. Acciser
         10. Övriga skatter
         19. Övriga inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Talousarvioesitys 2016

03. Skatt på arv och gåva

Under momentet beräknas inflyta 380 000 000 euro.

Förklaring: Skatten grundar sig på lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) och arvsskatteskalan i lagen.

Skatten på arv och gåva lindrades år 2008. På grund av en fördröjning i anknytning till skatteintäkterna minskar lindringen 2009 års intäkter med 140 miljoner euro. Regeringen har överlämnat en proposition om ändring av lagen om skatt på arv och gåva som ska lindra beskattningen vid generationsväxlingar inom gårdsbruksenheter och andra företag.


2009 budget380 000 000
2008 budget500 000 000
2007 bokslut458 797 023