Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

25. Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista

Momentille arvioidaan kertyvän 23 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella. Tulot kertyvät valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamia tapaturmakorvauksia, taloudellisen tuen, liikennevahinko- sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Vuoden 2005 alusta toteutettavaksi on valmisteltu tapaturma- ja liikennevakuutusten ns. täyskustannusvastaavuusmuutosta julkisen sektorin sairaanhoitokulujen korvaamisessa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2004. Jos muutos toteutuu 2005, se koskisi 1.1.2005 jälkeen sattuvia tapaturmia ja ammattitauteja. Vakuutusmaksujen muutos aiheuttaisi virastojen ja valtion liikelaitosten maksujen nousun tapaturmamaksuissa noin 7 % ja liikennevahinkomaksuissa noin 2 %, mikä on huomioitu esityksessä.


2005 talousarvio 23 300 000
2004 talousarvio 19 850 000
2003 tilinpäätös 17 685 588