Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto ja tutkimus
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
              (47.) Pienpuun energiatuki
              51. Kalatalouden edistäminen
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

05. Lentoliikenteen valvontamaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 6 700 000 euroa.

Selvitysosa:Lentoliikenteen valvontamaksu perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Maksu peritään jokaisesta lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta. Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. Vuoden 2008 arvio lentoliikenteen valvontamaksukertymästä perustuu vuoden 2007 arvioon kotimaan ja kansainvälisen liikenteen kasvusta. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lentoliikenteen valvontamaksun alentamisesta 0,90 eurosta 0,80 euroon. Momentin tuloarvio on otettu huomioon momentin 31.51.01 mitoituksessa.


2008 talousarvio 6 700 000
2007 talousarvio 6 600 000
2006 tilinpäätös 6 441 117