Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja tutkimus
              01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
              05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
              (21.) Kansainvälinen yhteistyö
              22. Tutkimus ja kehittäminen
              29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet
         10. (30.10 ja 32.50, osa) Maaseudun kehittäminen
         20. Maa- ja elintarviketalous
         40. Luonnonvaratalous
         63. Metsähallitus
         64. Metsähallitus 2016
         70. Maanmittaus ja tietovarannot
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

(21.) Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa: Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 30.01.01 (-2 htv)-658
Järjestötukien säästö (HO 2015)-11
Yhteensä-669

2015 II lisätalousarvio
2015 I lisätalousarvio1 600 000
2015 talousarvio669 000
2014 tilinpäätös669 000

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Selvitysosa: Vuoden 2015 ensimmäisessä lisätalousarviossa momentille myönnettiin lisäystä 1 600 000 euroa ja momentti muutettiin kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. Vuoden 2015 toisessa lisätalousarviossa teknisen virheen vuoksi momentti muuttui kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Määrärahaa kuitenkin tarvitaan suunnitelman mukaan vuoden 2017 loppuun, minkä vuoksi momentin määräraha ehdotetaan muutettavaksi kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2015 tilinpäätös2 269 000
2014 tilinpäätös669 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.