Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Inkomsposter
   Anslag

Talousarvioesitys 2016

Finansiering för Folkpensionsanstalten

Det föreslås att Folkpensionsanstalten anvisas ett tilläggsanslag på 1,2 miljoner euro för att täcka kostnaderna för uppbyggnaden av ett system för överföringen av tolktjänster för handikappade, som blivit högre än väntat. Likaså föreslås ett tilläggsanslag på 6,7 miljoner euro till Folkpensionsanstalten för att täcka omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet, som också de blivit högre än väntat.