Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
              69. Maksut Euroopan unionille
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

95. Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan tarve aiheutuu Pietari-säätiölle 21.8.2008 annetusta 10 milj. euron ja 17.9.2009 annetusta 3,5 milj. euron suuruisesta takauksesta kuluvana vuonna mahdollisesti aiheutuvista takaussuorituksista.

Pietari-säätiö ylläpitää Suomen Pietarin kulttuuri-instituuttia. Säätiö on ajautunut talousvaikeuksiin sen ylläpitämän Pietarin Suomi-talon peruskorjauksen tultua arvioitua kalliimmaksi.


2016 talousarvio 800 000
2015 talousarvio 800 000
2014 tilinpäätös 3 991 590

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Pietari-säätiölle annetusta takauksesta aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Pohjoismaiden Investointipankille vuonna 1996 annetusta ympäristölainatakauksesta aiheutuneesta vastuusta. Suomi on velvoitettu maksamaan 2 752 981,02 USD. Määrärahan mitoitus perustuu laadintahetken valuutan kurssiarvoon. Ympäristövakuuden turvin pankki on rahoittanut Pohjoismaiden intressissä olevia ympäristöhankkeita.


2016 II lisätalousarvio 2 400 000
2016 talousarvio 800 000
2015 tilinpäätös 780 428
2014 tilinpäätös 3 991 590

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Pietari-säätiön lainoista annetusta takauksesta aiheutuvista takaussuorituksista.


2016 III lisätalousarvio 50 000
2016 II lisätalousarvio 2 400 000
2016 talousarvio 800 000
2015 tilinpäätös 780 428
2014 tilinpäätös 3 991 590

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 50 000 euroa.