Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
              12. Osaamisen kehittäminen
              60. Siirto Koulutusrahastolle
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 11 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulutuksen korvaamisesta annetussa laissa (1140/2013) tarkoitetun korvauksen maksamiseen valtionhallinnon virastoille ja laitoksille sekä työttömyysvakuutusrahastolle.

Selvitysosa:Määrärahasta voidaan maksaa valtionhallinnon virastoille ja laitoksille korvausta niiden järjestämästä koulutuksesta henkilöstölleen. Lisäksi määrärahasta voidaan maksaa korvausta työttömyysvakuutusrahastolle määrä, jonka rahasto on hyvittänyt työnantajille koulutuskorvauksina. Koulutuksen järjestäminen ja siihen liittyvä taloudellinen kannuste liittyvät työmarkkinoiden raamisopimuksen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken sovitun osaamisen kehittämisen toimintamallin toteutukseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vuonna 2015 maksettujen korvausten toteutunut määrä sekä työttömyysvakuutusrahaston arvio vuonna 2016 maksettavista korvauksista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteisen siirron palautus momentilta 28.60.02 3 328
Tasomuutos 7 672
Yhteensä 11 000

2016 talousarvio 11 000 000
2015 I lisätalousarvio 25 000 000
2014 tilinpäätös 12 328 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 11 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää koulutuksen korvaamisesta annetussa laissa (1140/2013) tarkoitetun korvauksen maksamiseen valtionhallinnon virastoille ja laitoksille sekä työttömyysvakuutusrahastolle.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys johtuu työttömyysvakuutusrahastolle maksettavan korvauksen tarkentumisesta. Määrärahasta maksetaan korvausta työttömyysvakuutusrahastolle määrä, jonka rahasto on hyvittänyt työnantajille koulutuskorvauksina. Ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvä lainsäädäntö on ollut voimassa vasta vuoden 2014 alusta ja lain mukaisia koulutuskorvauksia on maksettu kahdelta vuodelta. Maksettavien korvausten määrän ennakointi on osoittautunut vaikeaksi ja työttömyysvakuutusrahaston alustava arvio tarvittavan rahoituksen määrästä on osoittautunut liian alhaiseksi.


2016 III lisätalousarvio 4 500 000
2016 talousarvio 11 000 000
2015 tilinpäätös 8 000 000
2014 tilinpäätös 12 328 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 4 500 000 euroa.