Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Asiakastyytyväisyys paranee3,2 3,3
Julkaisujen lukumäärä   
— kansainväliset artikkelit ja artikkelikokoelmat, kpl192021
— VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl264243
— muut julkaisut, kpl363840
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Kokonaisuustuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
Julkaisutoiminnan tuottavuusindeksin muutos, keskim. +1 %/v (3 vuoden keskiarvona) 11
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet, htv555353
Sairauspoissaolot, pv/htv4,14,04,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,363,383,39

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot5 6975 4945 490
Bruttotulot1 2551 4501 750
Nettomenot4 4424 0443 740
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta1 762  
— siirtyy seuraavalle vuodelle1 511  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Ammatti- ja koulutusrakenteen ennakoinnin vahvistaminen (siirto momentilta 28.01.21)100
Arviointineuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta100
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-3
Palkkaliukumasäästö-25
Palkkausten tarkistukset24
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54)-389
Toimintamenojen tuottavuussäästö-18
Toimintamenosäästö (HO 2015)-30
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22)-69
Vuokramenojen indeksikorotus3
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-4
Tasomuutos7
Yhteensä-304

2016 talousarvio3 740 000
2015 I lisätalousarvio100 000
2015 talousarvio4 044 000
2014 tilinpäätös4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 740 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös talouspolitiikan arviointineuvoston toimintamenojen sekä selvitys- ja tutkimustoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-26 000
2016 talousarvio3 740 000
2015 tilinpäätös4 144 000
2014 tilinpäätös4 191 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 26 000 euroa.