Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         01. (28.01 ja 20, osa) Hallinto
         10. Verotus ja tulli
         20. (28.20, osa) Palvelut valtioyhteisölle
         30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
              01. Tilastokeskuksen toimintamenot
              02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
              03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
         40. Valtion alue- ja paikallishallinto
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot
         70. Valtionhallinnon kehittäminen
         80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
         90. Kuntien tukeminen
         91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen
         92. EU ja kansainväliset järjestöt
         99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

 2014
toteutuma
2015
tavoite
2016
tavoite
    
Tuotokset ja laadunhallinta   
Julkistusten lukumäärä, kpl640558550
Toimeksiantopalveluiden määrä, kpl (yli 500 €)788820750
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %979999
Virheettömien julkistusten osuus, %959697
Tutkijapalveluiden käyttölupahakemusten määrä, kpl255295340
    
Toiminnallinen tehokkuus   
Tuottavuuden muutos, %-0,90,50,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %767673
Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 €91101102
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %105100100
Internet-lomakkeilla tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %819595
    
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen   
Henkilötyövuodet virasto yhteensä832770730
Sairauspoissaolot, pv/htv10,19,09,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro3,383,503,50

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot62 15159 90658 446
Bruttotulot9 5499 5507 900
Nettomenot52 60250 35650 546
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta4 444  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle3 621  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot7 0147 0007 000
— muut tuotot5625001)-
Tuotot yhteensä7 5767 5007 000
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset7 2107 5007 000
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)366--
Kustannusvastaavuus, %105100100

1) Muut tuotot sisältävät RVL:ltä saatavat vuokratulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Maksutasetilastoinnin siirto Suomen Pankista Tilastokeskukseen600
Pakollisten EU-säädösten vaatimusten toteuttaminen (siirto momentilta 28.01.21)125
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentille 28.10.01)-160
YK:n Oslon ryhmän puheenjohtajuus (siirto momentilta 32.01.01)60
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-10
Palkkaliukumasäästö-341
Palkkausten tarkistukset298
Toimintamenojen tuottavuussäästö-254
Toimintamenosäästö (HO 2015)-440
Vuokramenojen indeksikorotus45
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-51
Tasomuutos318
Yhteensä190

2016 talousarvio50 546 000
2015 talousarvio50 356 000
2014 tilinpäätös51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 50 546 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-367 000
2016 talousarvio50 546 000
2015 tilinpäätös50 356 000
2014 tilinpäätös51 779 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 367 000 euroa.