Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Verotus ja tulli
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 107 026 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 23.01.29 -240
Tarkentunut arvio -430
Valtori (siirto momenteilta 26.01.29, 27.01.29, 29.01.29, 30.01.29, 32.01.29 ja 33.01.29 sekä momenteille 23.01.29, 24.01.29, 25.01.29, 31.01.29 ja 35.01.29) 4 771
Yhteensä 4 101

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2016 talousarvio 107 026 000
2015 talousarvio 102 925 000
2014 tilinpäätös 83 835 205

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 107 026 000 euroa.