Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
              01. Puolustusministeriön toimintamenot
              21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 334 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
arvio
    
Taloudellisuus   
Menot toimintoalueittain (1 000 euroa)    
Puolustuspolitiikka4 4871 8342 071
Sotilaallinen maanpuolustus1 162597392
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen1 4471 219780
Sotilaallinen kriisinhallinta316224126
Ohjaustoiminnot11 9786 2985 609
Tukitoiminnot 7 0657 360
Yhteensä19 39017 23716 338
    
Tuottavuus   
Henkilötyövuodet toimintoalueittain   
Puolustuspolitiikka361621
Sotilaallinen maanpuolustus854
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 1298
Sotilaallinen kriisinhallinta232
Ohjaustoiminnot894545
Tukitoiminnot 5355
Yhteensä147131135

1) Tiedot ovat kassamenopohjaisia ja vuoden 2014 osalta tukitoiminnot on vyörytetty ydin- ja ohjaustoiminnoille.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

 2014
toteutuma
2015
ennakoitu
2016
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)3,713,63,7
— naiset3,36  
— miehet3,96  

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot19 39016 27715 366
Bruttotulot-3232
Nettomenot19 39016 24515 334
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta3 323  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle4 116  

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Poliittinen toiminta (HO 2015)-65
Siirto momentille 23.01.02-75
Siirto momentilta 27.10.01 (2 htv)180
VNHY:n perustamisesta aiheutuva siirto momentille 23.01.01 (-3 htv)-714
Palkkaliukumasäästö-95
Palkkausten tarkistukset77
Toimintamenojen tuottavuussäästö-99
Toimintamenosäästö (HO 2015)-120
Yhteensä-911

2016 talousarvio15 334 000
2015 talousarvio16 245 000
2014 tilinpäätös20 183 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 302 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 32 000 euroa talousarvioesityksen 15 334 000 euroon nähden on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston hallintoyksikön perustamisesta aiheutuvista määrärahatarkistuksista johtuen.


2016 talousarvio15 302 000
2015 IV lisätalousarvio-23 000
2015 talousarvio16 245 000
2014 tilinpäätös20 183 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) Turvallisuuskomitean sihteeristön menojen maksamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 102 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta.


2016 II lisätalousarvio-102 000
2016 talousarvio15 302 000
2015 tilinpäätös16 222 000
2014 tilinpäätös20 183 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 102 000 euroa.