Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2012 (RP 59/2011 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     15. Lån
       03. Statens nettoupplåning och skuldhantering
            01. Nettoupplåning och skuldhantering
   Anslag

Talousarvioesitys 2016

03. Statens nettoupplåning och skuldhanteringPDF-versio

01. Nettoupplåning och skuldhantering

Under momentet antecknas 6 943 052 000 euro i nettoinkomster.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Minskningen på 147 272 000 euro jämfört med det belopp på 7 090 324 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av de ändringar i inkomstposterna och anslagen som föreslås i denna kompletteringsproposition.

Dessutom ersätts tabellen i förklaringsdelen under momentet i budgetpropositionen med tabellen nedan:

Inkomster och utgifter (mn euro)
  
Inkomster 
Nettoupplåning till nominellt värde6 993
Utgifter 
Emissionsförluster (netto)-40
Kapitalförluster (netto)-10
Nettoinkomster6 943


2012 budget6 943 052 000
2011 III tilläggsb.-1 702 892 000
2011 II tilläggsb.-814 591 000
2011 I tilläggsb.941 356 000
2011 budget8 070 625 000
2010 bokslut11 272 089 212