Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
          (40.) Tullilaitos

Talousarvioesitys 2016

20. (28.80.21 ja 23) Työhyvinvoinnin edistäminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 508 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) työsuojelun edistämiseen: työsuojelututkimukseen ja -koulutukseen, työsuojelutietojen keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä valtiotyönantajan ja sen palveluksessa olevan henkilöstön välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen ja

2) hallinnon rationalisoinnista johtuviin henkilöstön uudelleensijoittamisen tukitoimien laatimiseen ja toteuttamiseen, uusien sopeuttamisen tukimuotojen kehittämiseen sekä tiedotukseen.

Selvitysosa:Työsuojelun edistämiseen tarkoitettu määräraha perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979).

Määrärahan arvioitu käyttö
   
Työsuojelun edistäminen 828 000
Henkilöstön uudelleen sijoittamisen tukitoimet 680 000
Yhteensä 1 508 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
   
Työsuojelun edistämisen määrärahan laskentaperusteen muutos -275
Tuottavuus- ja alueellistamishankkeiden johdosta ilman tehtäviä jäävän henkilöstön uudelleen sijoittamisen tukitoimet 511
Yhteensä 236


2008 talousarvio 1 508 000
2007 talousarvio 1 272 000
2006 tilinpäätös 1 265 000