Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådet
         01. Förvaltning
              20. Arbetslivsprogram
         30. Företagspolitik
         50. Utveckling av regionerna
         60. Energipolitik
         80. Arbetskraftspolitiken

Talousarvioesitys 2016

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader(reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 627 000 euro.

Förklaring:Av behovet av tilläggsanslag föranleds 585 000 euro av avslutandet av övergångsperioderna för lönesystemen i enlighet med statens tjänste- och arbetskollektivavtal och av lönepolitiska utvecklingsåtgärder som genomförs genom arbetsgivarbeslut, varav 131 000 euro är en engångsutgift och 42 000 euro överföring av löneutgifter och andra utgifter för en person från moment 32.01.20 från och med den 1 juli 2008 i samband med programmet för utveckling av arbetslivets produktivitet och kvalitet.


2008 II tilläggsb. 627 000
2008 budget 50 545 000
2007 bokslut 50 372 000
2006 bokslut 46 353 000