Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

22. Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha)

Käyttösuunnitelma
   
01.YKSO:n menot (UNFICYP-operaatio)175 000
02.YKSRJEE:n menot (UNMEE-operaatio)406 000
03.Liberian rauhanturvaoperaation menot (UNMIL-operaatio)192 000
04.Suomen Kosovon rauhanturvajoukon menot (KFOR-operaatio)24 523 000
05.Yhteiset menot2 190 000
06.Suomen Bosnia-Hertsegovinan rauhanturvajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio)10 625 000
08.SRJA:n menot (ISAF-operaatio)5 860 000
09.Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin2 669 000
Yhteensä46 640 000

Selvitysosa: Oheinen käyttösuunnitelma korvaa talousarvioesityksen momentin käyttösuunnitelman.

Käyttösuunnitelmaa on talousarvioesitykseen nähden korjattu siten, että siihen on lisätty kohdat 02. YKSRJEE:n menot (UNMEE-operaatio) Etiopia-Eritreassa toimivan rauhanturvajoukon lisätarpeiden johdosta ja 06. Suomen Bosnia-Hertsegovinan rauhanturvajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio) syyskuussa 2004 Bosnia-Hertsegovinassa alkaneen EU-johtoiseen ALTHEA-operaatioon osallistuvan rauhanturvajoukon ylläpitomenoja varten. Lisäksi muille käyttösuunnitelmakohdille osoitettuja määrärahoja on muutettu operaatioiden tarkentuneiden rahoitustarpeiden mukaisesti.


2005 talousarvio46 640 000
2004 III lisätalousarvio1 897 000
2004 I lisätalousarvio-2 395 000
2004 talousarvio51 971 000
2003 tilinpäätös47 889 858

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 77 770 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 3 265 000 euroa talousarvioesityksen 74 505 000 euroon nähden aiheutuu ennakoitua suuremmasta Suomen YK-rauhanturvamaksuosuudesta sekä muista ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten tarkennuksista mm. valuuttakurssimuutosten johdosta.


2005 talousarvio77 770 000
2004 III lisätalousarvio10 000 000
2004 talousarvio67 723 000
2003 tilinpäätös62 082 567