Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
              01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen lainsäädännöksi vankiterveydenhuollon järjestämisestä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Toiminnalliset tavoitteet   
Laitosten säilytysvarmuus, %99,499,299,2
Vangeista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, %363840
Vankeusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, %646062
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista848280
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % päättyneistä848385
Tuottavuus   
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1,321,441,60
Yhdyskuntaseuraamuksia täytäntöönpanossa, keskimäärin päivässä/htv13,012,912,8
Seuraamuksiin liittyvät pyydetyt asiantuntijalausunnot vuodessa/htv244260260
Taloudellisuus   
Toimintamenot (netto)/vanki63 89665 87859 500
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava5 6296 3705 800

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Rangaistusten täytäntöönpano186 771
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto)6 798
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus2 376
Täytäntöönpanoyksikkö1 711
Ostopalvelut palvelukeskuksilta13 770
Yhteensä211 426

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot239 407242 716 225 196
Bruttotulot14 74113 77013 770
Nettomenot224 666228 946 211 426
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta11 614  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle16 154  

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
esitys
    
Maksullisen toiminnan tuotot   
— suoritteiden myyntituotot9 8509 3589 170
— muut tuotot992942924
Tuotot yhteensä10 84210 30010 094
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset   
— erilliskustannukset10 1559 6479 454
— osuus yhteiskustannuksista10 1439 6369 443
Kustannukset yhteensä20 29819 28318 897
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)-9 456-8 983-8 803
Kustannusvastaavuus, %535353

1) Sisältää työtoiminnan ja laitosmyymälöiden kustannusvastaavuuslaskelmat.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (siirto momentilta 28.70.20)3 200
Toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke (Roti) (vuoden 2015 talousarvion siirto momentilta 28.70.20)-530
Toimitilahankkeet-270
Täytäntöönpanon aloitustehtävien keskittäminen Rikosseuraamuslaitokselle (siirto momentilta 25.20.01)109
Vankien terveydenhuollon valvonnan uudet tehtävät (siirto momentille 28.40.01)-75
Vankiterveydenhuolto (siirto momentille 33.01.06)-16 409
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-149
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-6 806
Palkkaliukumasäästö-657
Palkkausten tarkistukset1 290
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)4 287
Toimintamenojen tuottavuussäästö-1 150
Toimintamenosäästö (HO 2015)-559
Vuokramenojen indeksikorotus406
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-207
Yhteensä-17 520

2016 talousarvio211 426 000
2015 I lisätalousarvio-25 000
2015 talousarvio228 946 000
2014 tilinpäätös229 206 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 211 426 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 250 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 1 105 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 1 355 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-250 000
2016 talousarvio211 426 000
2015 tilinpäätös228 921 000
2014 tilinpäätös229 206 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 250 000 euroa.