Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
              01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

01. Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 992 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

Selvitysosa: Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut syyttäjälaitoksen toiminnalle vuodelle 2016 alustavasti seuraavat tavoitteet:

 2014
toteutuma
2015
arvio
2016
tavoite
    
Joutuisuus   
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk2,02,02,0
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna2 1732 2002 200
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna209200170
Tuottavuus   
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö)171171171
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, koko henkilöstö1)899827827
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät)245248248
— ratkaistut asiat (painotettu työmäärä/htv, syyttäjät)1 3161 2231 270
Taloudellisuus   
— toimintamenot/ratkaisu, euroa464,5458,0458,0
— toimintamenot/ratkaisu (painotettu työmäärä), euroa95,0102,0102,0

1) Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämmät ja sitovat enemmän resursseja. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeidensä perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

 2014
toteutuma
2015
varsinainen
talousarvio
2016
esitys
    
Bruttomenot45 93246 28347 032
Bruttotulot386040
Nettomenot45 89446 223 46 992
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta6 097  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle6 126  

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  
Valtakunnansyyttäjänvirasto4 901
Paikalliset syyttäjäyksiköt40 000
Yhteiset menot2 091
Yhteensä46 992

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Harmaan talouden torjunta-3 296
Kirjanpitoyksikkörakenteen muutos sekä valtion yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän (Kieku) käyttöönotto135
Tallinnan yhteyssyyttäjä (siirto momentille 24.01.01)-39
Tasomuutos (vastaa harmaan talouden torjuntaan vuoden 2015 talousarviossa osoitettua määrärahaa), josta 400 000 euroa on siirtoa momentilta 25.10.043 300
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)-17
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-303
Palkkaliukumasäästö-168
Palkkausten tarkistukset280
Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito (HO 2015)1 302
Toimintamenojen tuottavuussäästö-213
Toimintamenosäästö (HO 2015)-206
Vuokramenojen indeksikorotus40
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö-46
Yhteensä769

2016 talousarvio46 992 000
2015 talousarvio46 223 000
2014 tilinpäätös45 923 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 992 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä yhteistoiminnasta virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolisten osapuolten kanssa saatavat tulot.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 282 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 87 000 euroa valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta ja vähennyksenä 369 000 euroa VaEL-maksun väliaikaisesta alentamisesta johtuen.


2016 II lisätalousarvio-282 000
2016 talousarvio46 992 000
2015 tilinpäätös46 223 000
2014 tilinpäätös45 923 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 282 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 20 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 25.01.05 oikeushallinnon tietojärjestelmien kehittämisestä Oikeusrekisterikeskukselle aiheutuviin menoihin.


2016 III lisätalousarvio-20 000
2016 II lisätalousarvio-282 000
2016 talousarvio46 992 000
2015 tilinpäätös46 223 000
2014 tilinpäätös45 923 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 20 000 euroa.