Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
         01. Ministeriö ja hallinto
              01. Oikeusministeriön toimintamenot
              03. (25.01.03 ja 04) Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
              (04.) Tutkimus ja kehittäminen
              05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
              20. Erityismenot
              21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
              22. Toimisto- ja viestintäjärjestelmien valtavirtaistaminen
              29. Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
              50. Avustukset
              51. Eräät valtion maksamat korvaukset
         10. Tuomioistuimet ja oikeusapu
         20. Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
         30. Syyttäjät
         40. Rangaistusten täytäntöönpano
         50. Vaalimenot
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

50. Avustukset (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 6 444 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)3 090
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 164
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä6 444

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

 201620172018201920202021 lukien
       
Saamelaiskulttuurikeskuksen vuokrasopimusvaltuus      
Ennen vuotta 2016 tehdyt sitoumukset1 4811 4811 4811 4811 4811 481/vuosi
Vuoden 2016 sitoumukset------
Menot yhteensä1 481 1 481 1 481 1 481 1 481 1 481/vuosi

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Valtionavustus rikoksen uhrien tukipalveluihin2 500
Vuoden 2015 kertaluonteinen määräraha (rikosuhripäivystys)-100
Vuoden 2015 siirron momentilta 25.01.01 peruuttaminen (siirto momentille 25.01.01)-45
Järjestötukien säästö (HO 2015)-121
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa-207
Vuokramenojen indeksikorotus11
Yhteensä2 038

2016 talousarvio6 444 000
2015 talousarvio4 406 000
2014 tilinpäätös4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 6 444 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) avustuksiin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen

2) avustuksiin rikollisuutta ehkäisevää työtä tekeville yhteisöille sekä rikollisuutta ehkäisevän työn arviointiin

3) avustuksiin rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille

4) avustuksiin Julkisen Sanan Neuvostolle ja säädösaineistoa julkaiseville yhteisöille

5) avustuksiin oikeusjärjestyksen ja demokratian kehittämistä ja tunnetuksi tekemistä tukevaan toimintaan.

Määrärahaa saa käyttää myös valtionhallinnon laitosten ja Helsingin yliopiston kanssa rikoksentorjuntaan ja rikoksentorjunnan arviointiin liittyvistä hankkeista aiheutuviin menoihin.

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)3 090
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 164
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä6 444

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentilta vähennetään 284 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

 Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
LisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
    
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)3 090-2842 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 164-3 164
Muut avustukset (enintään)190-190
Yhteensä6 444-2846 160

Selvitysosa: Vähennyksestä 139 000 euroa on siirtoa momentille 25.01.05 rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton edellyttämistä tietojärjestelmämuutoksista aiheutuviin menoihin ja 145 000 euroa on siirtoa momentille 33.03.04 lähisuhdeväkivallan uhreille suunnatun 24/7-tukipuhelimen toiminnan käynnistämisestä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle aiheutuviin menoihin.


2016 I lisätalousarvio-284 000
2016 talousarvio6 444 000
2015 talousarvio4 406 000
2014 tilinpäätös4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentilta vähennetään 284 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Vähennys käyttösuunnitelmaan (1 000 euroa)

 Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
LisätalousarvioMuutettu
käyttösuunnitelma
    
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)3 090-2842 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 164-3 164
Muut avustukset (enintään)190-190
Yhteensä6 444-2846 160

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 182
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä6 178

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion vuokrajärjestelmässä käyttöön otetun omakustannusperiaatteen vaikutuksen tarkistuksesta. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelman kohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.


2016 II lisätalousarvio18 000
2016 I lisätalousarvio-284 000
2016 talousarvio6 444 000
2015 tilinpäätös4 397 245
2014 tilinpäätös4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 182
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä6 178

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 188
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä6 184

Selvitysosa: Lisäys on siirtoa momentilta 25.01.01 saamen kielilain 31 §:n mukaisen avustuksen maksamisesta Paliskuntain yhdistykselle aiheutuviin menoihin. Lisäys kohdennetaan käyttösuunnitelmakohtaan Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen.


2016 III lisätalousarvio6 000
2016 II lisätalousarvio18 000
2016 I lisätalousarvio-284 000
2016 talousarvio6 444 000
2015 tilinpäätös4 397 245
2014 tilinpäätös4 237 607

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 6 000 euroa.

Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (1 000 euroa)

  
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään)2 806
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään)3 188
Muut avustukset (enintään)190
Yhteensä6 184