Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 1 344 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 374 000
Suomen YK-liitto 238 000
Saamelaisneuvosto 59 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 25 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 57 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki 139 000
Suomen Atlantti-seura 98 000
Crisis Management Initiative ry 277 000
Kuurojen Maailmanliitto 43 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 34 000
Yhteensä 1 344 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen YK-liitto; erityisavustus Suomen YK-juhlavuoteen -100
Järjestötukien säästö (HO 2015) -206
Yhteensä -306

2016 talousarvio 1 344 000
2015 talousarvio 1 650 000
2014 tilinpäätös 1 752 400

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 1 344 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 374 000
Suomen YK-liitto 238 000
Saamelaisneuvosto 59 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 25 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 57 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU ja Ety-yhdistys STETEn tuki 139 000
Suomen Atlantti-seura 98 000
Crisis Management Initiative ry 277 000
Kuurojen Maailmanliitto 43 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 34 000
Yhteensä 1 344 000