Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
         01. Hallinto
         10. Omistajaohjaus
         20. Poliittisen toiminnan avustaminen
         30. Oikeuskanslerinvirasto
         90. Muut menot
              21. Kunniamerkit
              26. Suomi 100
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille myönnetään 640 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.


2016 talousarvio640 000
2015 talousarvio640 000
2014 tilinpäätös555 445

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen 640 000 euroon nähden aiheutuu annettavien kunniamerkkien määrän kasvusta juhlavuoden lähestyessä.


2016 talousarvio700 000
2015 talousarvio640 000
2014 tilinpäätös555 445

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille myönnetään 700 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtion virkamiehille ja muille lunastuksetta annettavien kunniamerkkien kustannusten korvaamiseen.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys perustuu sotiemme veteraaneille annettavien veteraanimerkkien suureen määrään. Veteraanimerkkien jakaminen liittyy valtion palkitsemiseen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien aikana. Valmisteluprosessia on kuitenkin aikaistettu sotiemme veteraanien korkeasta keski-iästä johtuen.


2016 II lisätalousarvio100 000
2016 talousarvio700 000
2015 tilinpäätös691 013
2014 tilinpäätös555 445

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu annettavien kunniamerkkien määrän kasvusta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden lähestyessä.


2016 III lisätalousarvio40 000
2016 II lisätalousarvio100 000
2016 talousarvio700 000
2015 tilinpäätös691 013
2014 tilinpäätös555 445

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentille myönnetään lisäystä 40 000 euroa.