Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
              01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 967 000 000 euroa.

Selvitysosa: Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella sekä pääomanpalautuksina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.

Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio1 967 000 000
2015 talousarvio2 149 000 000
2014 tilinpäätös1 983 651 866

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 967 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 758 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu siitä, että hallituksen kärkihankkeiden rahoitukseen liittyvistä tuloutuksista 758 milj. euroa siirtyy maksettavaksi vuosina 2017 sekä 2018. Ajoitusmuutoksella ei ole vaikutusta kärkihankkeisiin liittyvän vuosien 2016—2018 tuloutuksen kokonaismäärään.


2016 III lisätalousarvio-758 000 000
2016 talousarvio1 967 000 000
2015 tilinpäätös1 602 959 645
2014 tilinpäätös1 983 651 866

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 758 000 000 euroa.