Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
         01. Korkotulot
              04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille
              05. Korot muista lainoista
              07. Korot talletuksista
              09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot
         03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot
         04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta
         05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

88. Senatfastigheter

4. Fullmakter

Motiveringen till momentet kompletteras så att Senatfastigheter får rätt att överlåta

  • — fastigheterna och de outbrutna områdena (O) 755-412-0001-0010 (O) ca 4,1 ha, 755-412-0001-0011, 755-466-0001-0131, 755-417-0001-0015, 755-417-0001-0015 (Skifte), 755-417-0001-0016, 755-417-0001-0018, 755-422-0001-0021, 755-417-0001-0021 (O) ca 14,0 ha, 755-417-0001-0023, 755-417-0001-0024, 755-417-0001-0024 (Skiften), 755-449-0001-0026, 755-449-0001-0027, 755-449-0001-0028, 755-449-0001-0029 stamlägenhet med en yta på ca 40,1 ha, 755-458-0001-0003, 755-466-0001-0004, 755-466-0001-0045, 755-466-0001-0047, 755-466-0001-0053, 755-466-0001-0054 (O) ca 4,6 ha, 755-466-0001-0058, 755-466-0001-0058 (Skifte), 755-466-0001-0059, 755-466-0001-0060, 755-466-0001-0061 (O) ca 23,4 ha, 755-466-0001-0061 (O) ca 3,0 ha, 755-466-0001-0061 (O) ca 148,0 ha, 755-466-0001-0094, 755-466-0001-0094 (Skifte), 755-466-0001-0095 (O) ca 0,3 ha, 755-458-0002-0004, 755-458-0002-0006, 755-458-0002-0006 (Skiften) i Sjundeå och byggnader och konstruktioner på dem till Antti Herlin, Gustav Rehnberg, Henrik Rehnberg, lantbrukssammanslutningen Gustav och Henrik Rehnberg, Gustav och Henrik Rehnberg för ett bolag under bildning och Security Forest Oy för ett bolag under bildning, för en köpesumma på 11,7 miljoner euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer,
  • — en kvotdel på 99/100 av fastigheten 91-7-104-19 i Helsingfors och byggnader och konstruktioner på den till Roomy Oy för ett bolag under bildning, för en köpesumma på 21,5 miljoner euro och i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer, och
  • — de sammanlagt 400 000 aktier som omfattar statens hela ägarandel i Aalto Universitetsfastigheter Ab till Stiftelsen för Aalto-högskolan och Aalto Universitetsfastigheter Ab för en köpesumma på 89,6 miljoner euro och de sammanlagt 400 000 aktier som omfattar statens hela ägarandel i Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab till Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab eller Helsingfors universitet för en köpesumma på 127,6 miljoner euro. Vardera försäljningen av fastighetsförmögenhet sker i övrigt på de villkor som Senatfastigheter bestämmer.

Förklaring: Den fastighetsförmögenhet som den första fullmakten gäller finns i Sjundeå. Genom affären säljs sammanlagt 28 fastigheter och sju outbrutna områden, med en sammanlagd areal på ca 727 hektar. Det säljs sammanlagt 64 byggnader, med en bruttoarea på ca 21 000 brm2. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta budet på fastighetsförmögenheten 11,7 miljoner euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde. Köparna förbinder sig att ansvara för köpet solidariskt.

Den fastighetsförmögenhet som den andra fullmakten gäller finns i stadsdelen Ulrikasborg i Helsingfors stad och har en landareal på ca 1 705 m2. Byggnaderna och konstruktionerna på fastigheten har en sammanlagd area på ca 8 600 brm2. Under försäljningsprocessen, som baserade sig på öppet anbudsförfarande, var det högsta budet på fastighetsförmögenheten 21,5 miljoner euro, vilket motsvarar fastighetens verkliga värde.

I fråga om den tredje fullmakten har staten ett innehav och Senatfastigheter en ägarbesittning som motsvarar en ägarandel på 1/3 av aktiestocken i Aalto Universitetsfastigheter Ab och Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab. Staten har sedan den 1 januari 2010 ägt aktier i bolagen i en omfattning som motsvarar den andel som nu ska säljas. Vid den nämnda tidpunkten överlät staten 2/3 av sitt aktieinnehav till universiteten, som frigjorde sig från staten och blev självständiga. Det är ekonomiskt sett ändamålsenligt att avstå från egendomen, och det sker till ett pris som motsvarar egendomens verkliga värde. Det huvudsakliga syftet med bolagen är att tillhandahålla universiteten lokalservice. Huvudägare för Aalto Universitetsfastigheter Ab är för närvarande Stiftelsen för Aalto-högskolan, och huvudägare för Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy—Helsingfors Universitetsfastigheter Ab är Helsingfors universitet. Det har ansetts att statens ägande i bolagen kan likställas med statlig fastighetsförmögenhet. Enligt lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (973/2002) krävs riksdagens samtycke för överlåtelse av den aktuella fastighetsegendomen.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2015 II tilläggsb.
2015 budget
2014 bokslut
2013 bokslut