Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
              01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista
              02. Verotukseen liittyvät korkotulot
              04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset
              10. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksistaPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 188 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille tuloutetaan sakkorangaistuksista sekä rangaistusluonteisista hallinnollisista maksuseuraamuksista kertyvät tulot.

Rikesakkoja ja päiväsakkojen rahamäärää korotetaan. Hallitus antaa eduskunnalle esityksen rikoslain (39/1889) muuttamisesta. Esityksen tultua hyväksytyksi valtioneuvosto antaa asetuksen rikesakkorikkomuksista ja asetuksen päiväsakon rahamäärästä annetun valtioneuvoston asetuksen (609/1999) muuttamisesta. Rikesakkoja koskevien muutosten arvioidaan lisäävän momentin tuloarviota 40 milj. euroa ja päiväsakkoja koskevien muutosten 48 milj. euroa v. 2016.


2016 talousarvio188 000 000
2015 talousarvio105 000 000
2014 tilinpäätös133 326 125

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 188 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 69 000 000 euroa.

Selvitysosa: Hallitus antoi 4.2.2016 eduskunnalle esityksen (HE 1/2016 vp) rikoslain ja pysäköinnin valvonnasta annetun lain muuttamisesta, jossa päivä- ja rikesakkoja ehdotetaan korotettavaksi hallitusohjelman mukaisesti. Lakimuutosten oli tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016. Esityksen eduskuntakäsittelyn pitkittyessä sakkojen korotukseen liittyviä tuloja ei kuitenkaan kerry vielä vuonna 2016.


2016 III lisätalousarvio-69 000 000
2016 talousarvio188 000 000
2015 tilinpäätös72 938 660
2014 tilinpäätös133 326 125

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 69 000 000 euroa.