Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2016

90. Muut menotPDF-versio

21. Kunniamerkit (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys perustuu sotiemme veteraaneille annettavien veteraanimerkkien suureen määrään. Veteraanimerkkien jakaminen liittyy valtion palkitsemiseen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlien aikana. Valmisteluprosessia on kuitenkin aikaistettu sotiemme veteraanien korkeasta keski-iästä johtuen.


2016 II lisätalousarvio 100 000
2016 talousarvio 700 000
2015 tilinpäätös 691 013
2014 tilinpäätös 555 445

26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämän enintään yhdentoista henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu hankkeen määrärahan jaksotuksen aikaistamisesta. Hankkeen kokonaisrahoitus ei muutu.

Juhlavuoden onnistunut valmistelu edellyttää aiemmin arvioitua suurempaa työpanosta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden järjestelyihin.


2016 II lisätalousarvio 1 000 000
2016 talousarvio 4 500 000
2015 tilinpäätös 2 000 000
2014 tilinpäätös 1 100 000