Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
         24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
         25. Oikeusministeriön hallinnonala
         26. Sisäministeriön hallinnonala
         27. Puolustusministeriön hallinnonala
         28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
         29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
              70. Opintotukitoiminnan tulot
              88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista
              99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot
         30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
         31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
         33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
         35. Ympäristöministeriön hallinnonala
         39. Muut sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaPDF-versio

70. Opintotukitoiminnan tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

  
Vuonna 2016 maksettujen takausvastuiden lyhennykset2 000 000
Takausvastuusaatavien lisäys17 000 000
Korkotulot5 000 000
Yhteensä24 000 000

2016 talousarvio24 000 000
2015 talousarvio20 300 000
2014 tilinpäätös22 072 474

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 24 000 000 euroa.

88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 537 403 000 euroa.

Momentille saa kirjata tuloina veikkausvoittovaroista myönnettyjen siirtomenojen palautukset.

Selvitysosa: Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) mukaisia raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuottoja. Veikkaus Oy:n arvioitu tuloutus on 537 403 000 euroa, josta 16 500 000 euroa on rahastoituja jakamattomia voittovaroja. Tuloja vastaavasti momenteilta 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 ja 29.91.50 myönnetään määrärahoja urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen.


2016 talousarvio537 403 000
2015 talousarvio541 119 000
2014 tilinpäätös541 734 232

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 537 403 000 euroa.

Momentille saa kirjata tuloina veikkausvoittovaroista myönnettyjen siirtomenojen palautukset.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 140 000 euroa.

Selvitysosa: Lisäys aiheutuu aiempina vuosina myönnettyjen valtionavustusten palautuksista.


2016 II lisätalousarvio1 140 000
2016 talousarvio537 403 000
2015 tilinpäätös541 867 584
2014 tilinpäätös541 734 232

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 140 000 euroa.

99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Selvitysosa: Momentille kertyvät tulot ovat hallinnonalan sellaisia tuloja, joita ei ole budjetoitu muille momenteille.


2016 talousarvio4 000 000
2015 talousarvio4 000 000
2014 tilinpäätös17 381 721

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.