Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
              03. Ratavero
              04. Eräät viestinnän maksut
              05. (11.19.05 ja 07) Eräät liikenteen maksut
              06. Väylämaksut
              (07.) Katsastustoiminnan valvontamaksu
              08. Öljyjätemaksu
              09. Muut verotulot
              10. Sähkö- ja maakaasuverkkomaksut ja Perämeren tuulivoima-alueella perittävä tuulivoimamaksu
              11. Rahoitusvakausviraston hallintomaksut
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

05. (11.19.05 ja 07) Eräät liikenteen maksutPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 751 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin tuloarvion mitoituksessa on otettu huomioon aiemmin tälle momentille budjetoitu lentoliikenteen valvontamaksu ja momentille 11.19.07 budjetoitu katsastustoiminnan valvontamaksu. Lentoliikenteen valvontamaksu 11 451 000 euroa perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Katsastustoiminnan valvontamaksu 7 260 000 euroa perustuu lakiin katsastustoiminnan valvontamaksusta (960/2013).

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi kaupunkiraideliikenteestä. Laissa säädetään toimijakohtaisesta Liikenteen turvallisuusvirastolle suoritettavasta vuosimaksusta. Vuosimaksun suuruus on 40 000 euroa. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon momentin 31.20.01 määrärahan mitoituksessa.

Momentin nimike on muutettu.


2016 talousarvio18 751 000
2015 talousarvio18 429 000
2014 tilinpäätös15 862 128

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 18 751 000 euroa.