Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM EN TREDJE TILLÄGGSBUDGET FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
       08. Punktskatter
       10. Övriga skatter
       19. Övriga inkomster av skattenatur
            04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet
            11. Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Talousarvioesitys 2016

19. Övriga inkomster av skattenaturPDF-versio

04. Vissa avgifter på kommunikationsområdet

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 150 000 euro.

Förklaring: Från ingången av 2017 är frekvensområdet 700 MHz anvisat för det trådlösa bredbandet. Statsrådet tilldelar koncessionerna mot slutet av 2016 genom en auktion i enlighet med 11 § i informationssamhällsbalken (917/2014). Genom förordning av statsrådet föreskrivs det närmare om auktion av radiofrekvenser. Auktionen ordnas av Kommunikationsverket. Hos de teleföretag som beviljats koncession tas det ut en lagstadgad koncessionsavgift. Utgångspriset för det frekvensområde som auktioneras ut är 60 miljoner euro, och avgiften intäktsförs i jämna poster under koncessionsperiodens fem första år. Kostnaderna på 150 000 euro för ordnandet av auktionen tas ut hos företagen och de har beaktats vid dimensioneringen av anslaget under moment 31.40.01.


2016 III tilläggsb.150 000
2016 budget28 570 000
2015 bokslut28 665 476
2014 bokslut28 203 802

11. Förvaltningsavgifterna till Verket för finansiell stabilitet

Under momentet dras det av 2 400 000 euro.

Förklaring: På grund av överskottet i förvaltningsavgifterna 2015 behöver ingen förvaltningsavgift tas ut 2016.


2016 III tilläggsb.-2 400 000
2016 budget2 400 000
2015 bokslut2 998 447