Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     22. Eduskunta
       01. Työhallinto

Talousarvioesitys 2016

23. Työelämäohjelmien toteuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 691 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kansallisen työelämän kehittämisohjelman, kansallisen tuottavuusohjelman ja työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman eri kokeilu-, kehittämis- ja tutkimushankkeiden käynnistämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista aiheutuvien menojen sekä arvonlisävero-osuuksien maksamiseen.

Lisäksi määrärahaa saa käyttää ohjelmien julkaisuista, erillisselvityksistä, asiantuntijapalkkioista, seminaarien järjestämisestä, koti- ja ulkomaisten yhteistyöverkostojen luomisesta sekä enintään kahtatoista henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkauksesta ja ohjelmien hallinnointiin osallistuvan väliaikaisen henkilöstön palkkauksesta aiheutuvien menojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös työvoimapoliittiseen sekä työelämää koskevaan tutkimustoimintaan.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 600 000 euroa tutkimusmäärärahojen siirtona momentilta 34.01.21. Ohjelmien hankkeiden piirissä olevien henkilöiden määrän arvioidaan nousevan koko ohjelmakaudella 2000—2003 noin 100 000 henkilöön. Ohjelmien hyödyntämisessä avustavat myös työvoima- ja elinkeinokeskukset.

Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelman varoja käytetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Määrärahan käytön arvioidaan
jakautuvan seuraavasti:
   
Työelämän kehittämisohjelma 7 737 000
Tuottavuusohjelma 673 000
Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma 1 481 000
Työpoliittinen tutkimus 800 000
Yhteensä 10 691 000


2003 talousarvio 10 691 000
2002 talousarvio 10 091 000
2002 lisätalousarvio
2001 tilinpäätös 10 091 276