Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
       11. Verot ja veronluonteiset tulot
         01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
              01. Ansio- ja pääomatuloverot
              02. Yhteisövero
              03. Korkotulojen lähdevero
              04. Perintö- ja lahjavero
         04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
         08. Valmisteverot
         10. Muut verot
         19. Muut veronluonteiset tulot
       12. Sekalaiset tulot
       13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2016

04. Perintö- ja lahjaveroPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 710 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vero perustuu perintö- ja lahjaverolakiin (378/1940) ja siinä oleviin perintö- ja lahjaveroasteikkoihin. Lahjaveron osuudeksi momentin kertymästä arvioidaan noin 20 %.

Vuodesta 2013 voimassa ollut yli 1 000 000 euron perintöjä ja lahjoja koskeva veroluokka on säädetty pysyväksi vuoden 2016 alusta lukien. Tämän arvioidaan lisäävän verotuloja noin 10 milj. euroa vuositasolla.

Perintö- ja lahjaverotukseen kohdistuu 15 erilaista verotukea, joista merkittävimmän, yritysten sukupolvenvaihdoshuojennuksen määräksi arvioidaan noin 117 milj. euroa vuonna 2016.


2016 talousarvio710 000 000
2015 III lisätalousarvio40 000 000
2015 II lisätalousarvio60 000 000
2015 talousarvio540 000 000
2014 tilinpäätös499 060 109

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 710 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 88/2016 vp (26.5.2016)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu kuluvan vuoden tammi—maaliskuun ennakoitua pienemmistä verokertymistä sekä verovelvollisten huhti—heinäkuussa maksettavaksi määrättyjä veroeriä koskevista Verohallinnon tiedoista. Tietojen valossa perintö- ja lahjaveron koko vuotta koskeva verotuottoarvio on 50 milj. euroa talousarviossa ennakoitua pienempi.


2016 II lisätalousarvio-50 000 000
2016 talousarvio710 000 000
2015 tilinpäätös630 918 741
2014 tilinpäätös499 060 109

 

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2016 vp (22.6.2016)

Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 170 000 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu ennakoitua selvästi pienemmistä kertymistä. Heikon kehityksen taustalla näyttäisi olevan pääasiassa perintö- ja lahjaveroerien käsittelyn huomattava hidastuminen Verohallinnossa vuoden 2016 aikana.


2016 III lisätalousarvio-170 000 000
2016 II lisätalousarvio-50 000 000
2016 talousarvio710 000 000
2015 tilinpäätös630 918 741
2014 tilinpäätös499 060 109

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 170 000 000 euroa.