Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
          (40.) Tullilaitos

Talousarvioesitys 2016

32. (26.97.34) Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus(kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 20 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kuntien valtionosuuslain 13 §:n mukaisten harkinnanvaraisten rahoitusavustusten maksamiseen kunnille.

Selvitysosa:Avustusta voidaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten taloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Siihen vaikuttavina tekijöinä otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Avustukset kytketään vuodesta 2007 alkaen tiukemmin kunnan rakenteiden ja palvelutuotannon uudistamisprosesseihin. Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Rahoitusavustus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos suunnitelmaa tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

  2006 2007 2008
  toteutuma arvio tavoite
       
Määräraha, milj. euroa 28,5 14,5 20,0
Negatiivisten vuosikatteiden kunnat, kpl. 84 58 43
Negatiivisten vuosikatteiden kunnat ilman harkinnanvaraista, kpl. 97 68 58
Erotus 13 10 15


2008 talousarvio 20 000 000
2007 talousarvio 14 500 000
2006 tilinpäätös 28 500 000