Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

25. Oikeusministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tuomioistuintulot

Momentille arvioidaan kertyvän 31 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettuun lakiin (701/1993) ja vastaavaan asetukseen (1057/2013), lakiin kaupanvahvistajista (573/2009) sekä avioliittoasetukseen (820/1987).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 34 495 26 810 31 200
— muut tuotot 129 200 200
Tuotot yhteensä 34 624 27 010 31 400
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 58 500 45 000 54 000
— osuus yhteiskustannuksista 35 200 32 000 34 000
Kustannukset yhteensä 93 700 77 000 88 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -59 076 -49 990 -56 600
Kustannusvastaavuus, % 37 35 36

2015 talousarvio 31 400 000
2014 talousarvio 27 010 000
2013 tilinpäätös 34 623 812

15. Yleisen edunvalvonnan tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 22 200 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin holhoustoimesta (442/1999), lakiin holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä (575/2008) ja asetukseen edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2015
esitys
   
Maksullisen toiminnan tuotot  
— suoritteiden myyntituotot 22 200
— muut tuotot -
Tuotot yhteensä 22 200
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 22 200
Tuotot yhteensä 22 200
   
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset  
— erilliskustannukset 18 400
— osuus yhteiskustannuksista 10 500
Kustannukset yhteensä 28 900
   
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 700
Kustannusvastaavuus, % 77

2015 talousarvio 22 200 000

20. Ulosottomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 72 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat lakiin ulosottomaksuista (34/1995) ja vastaavaan asetukseen (35/1995).

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2013
toteutuma
2014
varsinainen
talousarvio
2015
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 76 005 69 000 72 000
— muut tuotot 62 - -
Tuotot yhteensä 76 067 69 000 72 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 43 311 38 000 43 500
— osuus yhteiskustannuksista 25 354 30 500 25 500
Kustannukset yhteensä 68 665 68 500 69 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 7 402 500 3 000
Kustannusvastaavuus, % 111 101 104

2015 talousarvio 72 000 000
2014 talousarvio 69 000 000
2013 tilinpäätös 75 927 362

99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 150 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat oikeusministeriön asetukseen oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2014—2015 (1020/2013), oikeusministeriön asetukseen julkisen notaarin suoritteiden maksuista (841/2012) ja oikeusministeriön asetukseen eräistä tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista (329/2014). Lisäksi momentille kertyvät konkurssilain mukaan valtiolle tilitettävät velkojien menettämät jako-osuudet.


2015 talousarvio 150 000
2014 talousarvio 150 000
2013 tilinpäätös 220 167