Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. KorkotulotPDF-versio

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Momentille arvioidaan kertyvän 15 900 000 euroa.

Selvitysosa:Korot kertyvät Senaatti-kiinteistöille lainaehdoin annetun vieraan pääoman koroista. Liikelaitosten lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.02.


2015 talousarvio 15 900 000
2014 talousarvio 21 000 000
2013 tilinpäätös 19 675 758

05. Korot muista lainoista

Momentille arvioidaan kertyvän 79 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Islannin ja Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat, Vientiluoton alustoimitusten lainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2015 talousarvio 79 000 000
2014 talousarvio 93 000 000
2013 tilinpäätös 101 754 205

07. Korot talletuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 6 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

  2013 2014
talousarvio
2015
esitys
       
Keskikassa, milj. euroa 8 500 7 000 6 300
Keskimääräinen korkotaso, % 0,1 0,2 0,10

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2015 talousarvio 6 300 000
2014 talousarvio 11 000 000
2013 tilinpäätös 7 463 738

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot

Momentille arvioidaan kertyvän 29 200 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtio saa korkotuloa VILMA-kustannustenjaosta maksamistaan muiden eläkelaitosten vastuulla olevista eläkemenoista sekä maksamistaan kustannustenjaon ennakoista. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Momentille kirjataan myös mahdollinen valtioneuvoston asetuksessa 784/2010 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu korkotulo.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.


2015 talousarvio 29 200 000
2014 talousarvio 24 800 000
2013 tilinpäätös 18 831 785