Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2015

02. Puolustushallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 100 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha käytetään palvelukeskuksen toiminnan edellyttämiin investointeihin. Menot sisällytetään myöhempinä vuosina poistoina asiakasvirastoilta perittäviin korvauksiin. Tulojen ja menojen kasvu aiheutuu ulkoasiainministeriön asiakkuudesta.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2008
ennakoitu
2009
tavoite
     
Taloudellisuus    
Ostolaskupalvelut (euroa/lasku) 2,45 2,80
Henkilöstöhallinnon palvelut yhteensä (euroa/palvelussuhde) 143,00 147,00
Palkanlaskentapalvelut ja niihin liittyvät henkilöstöhallinnon palvelut (euroa/palkkalaskelma) 10,50 11,20
Tuottavuus    
Ostolaskupalvelut, suorakirjattavat (laskujen määrä/htv) 20 000 20 000
Palkanlaskentapalvelut (palkkalaskelmien määrä/htv) 4 930 4 930

Tuotokset ja laadunhallinta 2008
arvio
2009
arvio
     
Tuotokset    
Tuotettujen palkkalaskelmien määrä (kpl) 237 000 255 000
Käsiteltyjen ostolaskujen määrä (kpl) 246 000 260 000
Käsiteltyjen kirjanpitotositteiden määrä (kpl) 886 000 845 000
Laadunhallinta (asteikolla 1—5)    
Palvelukyky ja laatu taloushallintopalveluissa (asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana) 3,5 3,5
Palvelukyky ja laatu henkilöstöhallintopalveluissa (asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana) 3,5 3,5

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2008
ennakoitu
2009
tavoite
     
Työtyytyväisyyskyselyn yleisarvosana (1—5) 3,7 3,7

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
  2008
varsinainen
talousarvio
2009
esitys
     
Bruttomenot 6 093 7 039
Bruttotulot 5 993 6 939
Nettomenot 100 100


2009 talousarvio 100 000
2008 talousarvio 100 000