Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       01. Kansanedustajat
       10. Eduskunnan kanslia

Talousarvioesitys 2015

01. KansanedustajatPDF-versio

01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 21 866 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansanedustajien palkkiot 15 748 000
Kansanedustajien kulukorvaukset 3 670 000
Kansanedustajien kotimaan matkat 2 448 000
Yhteensä 21 866 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkiomuutokset 1.3.2014 ja 1.3.2015 lukien (Eduskunnan palkkiotoimikunta 12.12.2013) sekä kotimaan matkakustannusten tarkistus 122
Yhteensä 122

2015 talousarvio 21 866 000
2014 talousarvio 21 744 000
2013 tilinpäätös 21 301 302