Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 782 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli 31.12.2013 89 758 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,9 %. Vuonna 2015 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena 0,6 % lyhyttä korkoa alle 3 vuoden korkojaksoille ja 2,2 % pitkää korkoa yli 3 vuoden korkojaksoille.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Tuotto-obligaatiolainat 1
Sarjaobligaatiolainat 1 714
Muut obligaatiolainat 16
Muut joukkovelkakirjalainat 1
Velkasitoumuslainat 22
Velkakirjalainat ja muut lainat 28
Yhteensä 1 782

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Korkomenoarvion tarkentuminen 57 000
Korkotasoennusteen muutos -50 000
Yhteensä 7 000

2015 talousarvio 1 782 000 000
2014 talousarvio 1 775 000 000
2013 tilinpäätös 1 721 864 843