Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM KOMPLETTERING AV BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2019 (RP 123/2018 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     23. Statsrådets kansli
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       01. Utrikesförvaltningen
            01. Utrikesförvaltningens omkostnader
            21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde
            74. Husbyggen
       10. Krishantering
       30. Internationellt utvecklingssamarbete
       90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde

Talousarvioesitys 2015

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 225 126 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 224 836 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget på 290 000 euro en överföring från moment 26.01.01 för löneutgifter och andra utgifter för en specialsakkunnig vid Finlands ambassad i Moskva.


2019 budget225 126 000
2018 II tilläggsb.1 073 000
2018 I tilläggsb.2 001 000
2018 budget219 488 000
2017 bokslut220 760 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 305 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 2 150 000 euro jämfört med det belopp på 1 155 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är en överföring från moment 28.70.20 för finansiering av ett nytt nationellt viseringssystem.


2019 budget3 305 000
2018 budget1 155 000
2017 bokslut1 155 000

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 17 570 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 6 270 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 11 300 000 euro, varav 7 000 000 euro föranleds av de tillfälliga lokalerna för kansliet för Finlands ambassad i Peking och 4 300 000 euro av ombyggnaden av Finlands ambassadfastighet i Moskva.


2019 budget17 570 000
2018 II tilläggsb.950 000
2018 I tilläggsb.5 100 000
2018 budget7 470 000
2017 bokslut7 860 000