Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Regeringens proposition till Riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2010
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
       01. Förvaltning
       10. Beskattningen och tullväsendet
       20. Tjänster för statssamfundet
       30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
       40. Statens regional- och lokalförvaltning
       50. Pensioner och ersättningar
       70. Utvecklande av statsförvaltningen
            01. Genomförande av statens IT-strategi
            20. Främjande av produktiviteten
       80. Stöd till landskapet Åland
       90. Stöd till kommunerna
       91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
       92. EU och internationella organisationer
       99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
     29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2015

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Från anslaget under momentet dras det av 2 400 000 euro.

Förklaring: Avdraget är en överföring till moment 35.01.21 för datasystemprojekt som genomförs som produktivitetsprojekt inom miljöförvaltningen.


2010 IV tilläggsb.-2 400 000
2010 III tilläggsb.-2 500 000
2010 budget12 154 000
2009 bokslut13 020 000
2008 bokslut20 135 000