Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Siffertabell
   Anslag
     22. Riksdagen
       02. Riksdagens kansli
            21. Omkostnader
       09. Statsrevisorerna
     23. Statsrådet

Talousarvioesitys 2015

19. Mervärdesskatteutgifter(förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av varor och tjänster.

Förklaring:Statens konsumtions- och investeringsutgifter har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser. Av anslaget är 4 000 000 euro en överföring från moment 28.81.(23).


2003 budget 8 900 000