Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2015

8.2. LiikelaitoksetPDF-versio

Valtiolla on kaksi liikelaitosta, Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöihin sovelletaan vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista (1062/2010). Kumottua vuoden 2002 liikelaitoslakia (1185/2002) sovelletaan Metsähallitukseen kunnes Metsähallituksesta toisin säädetään.

Vuodelle 2015 Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutukseksi valtion talousarvioon on budjetoitu 210 milj. euroa, josta 110 milj. euroa liittyy keväällä 2014 päätetyn julkisen talouden suunnitelman kasvupaketin mukaisen omaisuuden myynnin tulouttamiseen.

Metsähallituksen voiton tuloutukseksi valtion talousarvioon on budjetoitu 135 milj. euroa, josta omaisuuden myynnin lisätuloutustavoitteen osuus on 15 milj. euroa.

Valtion liikelaitostoiminta v. 2015

Liikelaitos (konserni) Liikevaihto Tilikauden tulos Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste Investointimenot Henkilöstö keskim.
  milj. € muutos, % milj. € liikevaihdosta (%) (%) (%) milj. € lkm
                 
Senaatti-kiinteistöt 622,0 3,5 148,0 23,8 4,4 62,0 270 280
(konserni) 629,0 3,6 153,0 24,3 4,4 61,1    
Metsähallitus 349,6 1,0 121,0 35,0 4,8 99,0 20 1 054
(konserni) 357,7 0 121,4 34,0 4,8 99,0   1 164
Yhteensä 971,6   269,0       290 1 334

Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2015 (milj. euroa)

Liikelaitos Senaatti-
kiinteistöt
Metsähallitus Yhteensä
       
Tuloutukset talousarvioon      
— takausmaksut 7,5 - 7,5
— korot 15,9 - 15,9
— voiton tuloutukset 210,0 135,0 345,0
— lainojen takaisinmaksut 78,5 - 78,5
Yhteensä 311,9 135,0 446,9
       
Erityistehtävien määrärahat - 40,5 40,5