Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2015
   Yleisperustelut
        1. Yhteenveto
     2. Talouden näkymät
     3. Hallituksen finanssipolitiikka
     4. Talousarvioesityksen tuloarviot
     5. Talousarvioesityksen määrärahat
     6. Hallinnon kehittäminen
     7. Kuntatalous
     8. Budjetin ulkopuolinen valtiontalous
       8.1. Budjetin ulkopuoliset valtion rahastot
          8.2. Liikelaitokset
          8.3. Valtion omistajapolitiikka
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut

Talousarvioesitys 2015

8.2. LiikelaitoksetPDF-versio

Valtiolla on kaksi liikelaitosta, Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöihin sovelletaan vuoden 2010 lakia valtion liikelaitoksista (1062/2010). Kumottua vuoden 2002 liikelaitoslakia (1185/2002) sovelletaan Metsähallitukseen kunnes Metsähallituksesta toisin säädetään.

Vuodelle 2015 Senaatti-kiinteistöjen voiton tuloutukseksi valtion talousarvioon on budjetoitu 210 milj. euroa, josta 110 milj. euroa liittyy keväällä 2014 päätetyn julkisen talouden suunnitelman kasvupaketin mukaisen omaisuuden myynnin tulouttamiseen.

Metsähallituksen voiton tuloutukseksi valtion talousarvioon on budjetoitu 135 milj. euroa, josta omaisuuden myynnin lisätuloutustavoitteen osuus on 15 milj. euroa.

Valtion liikelaitostoiminta v. 2015

Liikelaitos (konserni)LiikevaihtoTilikauden tulos Sijoitetun pääoman tuottoOmavaraisuusasteInvestointimenotHenkilöstö keskim.
 milj. € muutos, %milj. €liikevaihdosta (%)(%)(%)milj. €lkm
         
Senaatti-kiinteistöt622,03,5148,023,84,462,0270280
(konserni)629,03,6153,024,34,461,1  
Metsähallitus349,61,0121,035,04,899,0201 054
(konserni)357,70121,434,04,899,0 1 164
Yhteensä971,6 269,0   2901 334

Valtion liikelaitosten tuloutukset ja määrärahat v. 2015 (milj. euroa)

LiikelaitosSenaatti-
kiinteistöt
MetsähallitusYhteensä
    
Tuloutukset talousarvioon   
— takausmaksut 7,5-7,5
— korot15,9-15,9
— voiton tuloutukset210,0135,0345,0
— lainojen takaisinmaksut78,5-78,5
Yhteensä311,9135,0446,9
    
Erityistehtävien määrärahat-40,540,5