Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
     7. Kuntatalous
          7.5. Maksutulot
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2015

7.5. MaksutulotPDF-versio

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiltä perittävien maksujen osuus palvelujen kokonaisrahoituksesta on ollut nousussa viime vuosina. Asiakasmaksujen osuus kuntasektorin sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannusten rahoituksesta oli n. 1,6 mrd. euroa eli 7 % v. 2012. Asiakasmaksujen osuus vaihtelee palveluittain. Terveyskeskusten suun terveydenhuollossa ja vanhusten laitoshoidossa niiden osuus on reilu viidesosa, muussa perusterveydenhuollossa keskimäärin 7 % ja erikoissairaanhoidossa 4 %. Kotipalveluissa asiakasmaksujen osuus on 15 % ja lasten päivähoidossa 14 %.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee syksyyn 2014 mennessä esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamiseksi. Kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen tehdään tähän liittyen 40 milj. euron vähennys. Muilta osin maksujen korotukset eivät vaikuta kuntien valtionosuuksiin.